luni, 16 februarie 2015

Prezentarea localitatii

Suprafata: 3570 ha
Intravilan: 781 ha
Extravilan: 2789 ha
Populatie: 9890
Gospodarii: 3175
Nr. locuinte: 2932
Nr. gradinite: 6
Nr. scoli: 4
Nr. licee: 1
Numele localitatilor aflate in administratie:
Români, Ungureni, Pădureţu, Capu Dealului, Bonciu, Valea Mare, Tătărani
Asezarea geografica:
Oraşul Băbeni se află situat pe DN 64, la 18 km de Municipiul Râmnicu Vâlcea şi 35 km de Municipiul Drăgăşani. Este străbătut şi de 2 drumuri judeţene care fac legătura cu mânăstirile Dintr-un Lemn, Surupatele, Arnota, Bistriţa şi Hurezi.
Prin oraşul Băbeni trece paralele 45°.
Oraşul este străbătut de cale ferată şi există Gara CFR - Băbeni
Vecinătăţi: la nord comuna Mihăeşti, la nord-vest comuna Frânceşti, la vest comuna Popeşti, la sud- vest comuna Sirineasa, la sud comuna Ioneşti iar la est comuna Galicea.
Activitati specifice zonei:
Prelucrarea lemnului
Creşterea animalelor
Foraje petroliere
Agricultură
O bună parte din populaţie se ocupă cu agricultura care este orientată spre creşterea animalelor (zona Babeni prin tradiţie este recunoscută ca o zonă cu mulţi crescători de animale), şi cultura plantelor, unde o pondere ridicată o deţine cultura porumbului şi grâului. Alături de aceste culturi apar culturi de legume, viţă de vie şi pomi fructiferi. Cultura plantelor de nutreţ, lucernă, trifoi, ghizdei alături de fâneţe şi păşuni care contribuie la creşterea animalelor
Activitati economice principale:
În oraşul Băbeni, există în prezent, un număr de aproximativ 300 de agenţi economici, care desfăşoara activităţi în domeniile: exploatării de produse petroliere, a prelucrării lemnului, a prelucrării produselor metalice, a industriei morăritului şi a panificaţiei, a comerţului şi prestărilor de servicii.
Ca meşteşuguri locale se mai practică tâmplărie, dulgherie, zidărie, tinichigerie, croitorie, etc. În ultimul timp se pune un accent deosebit pe dezvoltarea industriei mici şi artizanale producandu-se ţesături şi cusături populare, obiecte sculptate în lemn. O mare parte dintre cei care activează în industria artizanală sunt familii de romi care păstrează profesiile tradiţionale.
Obiective turistice:
Biserica cu hramul "Sf. Dimitrie" - monument turistic
Biserica cu hramul "Sf. Paraschieva" - monument istoric
Casa memorială "Dragoş Vrânceanu"
Muzeul Casei de Cultură "Dragoş Vrânceanu"
Conacul Mărăcine
Zona Băbeni beneficiează de un frumos lac de peşte - pescăria Băbeni - în localitatea Tătărani, pe DN 64, la limita localităţii Băbeni cu localitatea Mihăeşti. Aici s-ar putea amenaja zone speciale pentru pescuit, concursuri specifice.
Evenimente locale:
Festivalul tineretului şi sportului din Băbeni -1 iunie
Festivalul folcloric naţional - La izvorul dorului - august - septembrie
Tabăra de creaţie de artă plastică - august
Concursul naţional de poezie Dragoş Vrânceanu
Facilitati oferite investitorilor:
Administraţie financiară - Trezorerie
Poliţie
Centrală telefonică digitală
Telefonie mobilă: Orange, Cosmote, Vodafone
Poştă
Dispensar uman
Dispensar sanitar - veterinar

Proiecte de investitii:
Asfaltare drumuri locale
Modernizare şi extindere reţele de canalizare şi alimentare cu apă
Înfiinţare poliţie locală
Construcţie bază sportivă multifuncţională
Construirea unei grădiniţe cu 8 clase pentru copiii cu vârste între 3 şi 6 ani 

Construcţie 2 terenuri de sport sintetice

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu